4

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

  • Ստեղծել աշխատանքի մանրակերտը
  • Լուսանկարել մանրակերտը 4 անկյունից (.jpg, .pdf)
  • Գրաֆիկորեն, տեղադրել աշխատանքը Սուրբ Աննա եկեղեցու հարակից տարածքում (.psd) (տե՛ս Նյութեր)
  • Ներկայացնել քանդակի չափերը
  • Ներկայացնել քանդակի նկարագիրը
  • Ներկայացնել աշխատանքի իրագործման ֆինանսական առաջարկը

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Մասնակիցների գրանցման սկիզբ - Հոկտեմբերի 13
Հարցադրումների սկիզբ - Հոկտեմբերի 13
Հարցադրումների վերջնաժամկետ - Նոյեմբերի 18
Պատասխանների վերջնաժամկետ - Նոյեմբերի 21
Նախագծերի վերբեռնման ավարտ - Դեկտեմբերի 1
Ժյուրիի կողմից արդյունքների ամփոփում - Դեկտեմբերի 8
Վերջնական արդյունքների հրապարակում - Դեկտեմբերի 15