3

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

  • Մրցույթի ընթացքը և ժյուրիի գնահատման գործընթացն առցանց է։
  • Մրցույթն անցկացվում է մեկ փուլով։
  • Բոլոր մասնակիցները պետք է նշված ժամանակահատվածում գրանցվեն՝ մասնակցելու մրցույթին։ (տե՛ս Ժամանակացույց)
  • Բոլոր մասնակիցները պետք է նշված ժամանակահատվածում լրացնեն հայտադիմումը։ Ուշ լրացված աշխատանքներն անվավեր կհամարվեն։ (տե՛ս Ժամանակացույց)
  • Մասնակիցներն աշխատանքները պետք է ներկայացնեն կազմակերպության պահանջներին համապատասխան։ (տե՛ս Առաջադրանք)
  • Ժյուրիի անդամները իրավունք չունեն մասնակցելու մրցույթին։
  • Մրցույթի կազմակերպիչները, վարձու աշխատողները և ժյուրիի անդամները իրավունք չունեն որևէ կերպ օժանդակելու մասնակիցներին (բացառությամբ մրցույթի հետ կապված կազմակերպչական հարցերի)։
  • Վերբեռնման ժամկետի ավարտից հետո ժյուրին (տե՛ս Ժյուրի) սկսելու է գնահատման գործընթացը (տե՛ս Գնահատում), որից հետո ստացված արդյունքները մեքենայորեն գումարվելու են և ներկայացվելու ցանկի տեսքով: Մրցանակներ (տե՛ս Մրցանակներ) կշնորհվեն առավելագույն միավորներ հավաքած երեք մասնակիցներին:
  • Մրցույթում հաղթած և պատվերից հրաժարված կամ պատվիրատուի հետ համաձայնության չեկած աշխատանքների փոխարեն՝ որպես իրականացվելիք նախագիծ կդիտարկվի 2-րդ այնուհետև 3-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից նախագիծը։
  • Կազմակերպության կողմից մասնակիցների աշխատանքները հավանության չարժանանալու կամ ժյուրիի կողմից համապատասխան գնահատականի չարժանանալու դեպքում կազմակերպությունը իրավունք ունի աշխատանքը պատվիրելու մեկ այլ կազմակերպության կամ անհատի։

ԼԵԶՈՒ

Մրցույթի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, անգլերենը և ռուսերենը։

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի անցկացման բոլոր փուլերում կապահովվի մասնակիցների լիակատար գաղտնիությունը: Այդ նպատակով գրանցվելիս մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցին կհամապատասխանեցվի մեքենայորեն գեներացված ծածկանիշ: Ժյուրին գործ կունենա միայն այդ ծածկանիշի հետ, հետևաբար մասնակցի անունը գաղտնի կմնա: Մրցույթի ամփոփումից հետո կբացվեն մասնակիցներին համապատասխանող ծածկանիշերը, և կհայտարարվեն մրցույթի արդյունքները:

ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մրցույթի արդյունքում ընտրված նախագծի օգտագործման իրավունքը փոխանցվում է կազմակերպչին՝ պահպանելով նախագծողի հեղինակային իրավունքները: